Регламент роботи ППО КНУ імені Тараса Шевченка

‘‘Затверджено‘‘

на засіданні профспілкового комітету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № 1 від 20 березня 2015 р.РЕГЛАМЕНТ

роботи первинної профспілкової організації
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1. 1 раз в квартал (3-й четвер місяця) – планове засідання профспілкового комітету.

Проекти планів роботи профспілкового комітету та президії затверджуються на півріччя на останньому засіданні профкому, що передує відповідному півріччю.

Проекти планів роботи профкому та президії готує організаційна комісія профкому з урахуванням пропозицій голів комісій профкому, голів профбюро факультетів (інститутів), підрозділів університету та членів профкому.

Участь членів профкому у засіданнях є обов”язковою. Члени профкому, які не були присутні на 2-х засіданнях поспіль без поважної причини, вважаються такими, що виведені зі складу профкому.

2. 1 раз в місяць (3-й четвер місяця) - засідання президії профспілкового комітету.

Кожні 2-3 роки здійснюється ротація членів президії профкому.

Члени президії профкому, які не були присутні на 2-х засіданнях поспіль, переобираються на черговому засіданні профкому.

На кожному засіданні президії – в порядку контролю заслуховується інформація про виконання постанов, прийнятих на попередніх засіданнях президії, профкому.

Для підготовки питання до розгляду на засіданнях профспілкового комітету або президії профкому не пізніше як за 1 місяць створюється комісія.

До профкому за 7 днів до розгляду питання надається довідка або аналіз проведеної роботи за підписом всіх членів комісії та готується проект постанови, який розповсюджується безпосередньо на засіданні профкому, президії.

В постановах профкому, президії вказуються відповідальні та терміни виконання рішень.

3. 1 раз в квартал ( 1-й четвер останнього місяця кварталу) – семінар-навчання профспілкового активу.

4. 1 раз в місяць – семінар-навчання заступників голів профбюро.

5. 1 раз в місяць ( за індивідуальним планом роботи комісії) – засідання комісій профкому.

План роботи комісії на наступний рік подається в оргкомісію разом зі звітом про виконану роботу.

Звіт про виконану роботу подається в оргкомісію не пізніше 15 грудня поточного року.

Протоколи засідань комісії зберігаються у відповідних папках у приймальній профкому.

6. 1 раз в рік – заслуховувати на засіданнях профкому або президії звіти голови профкому, заст.голови профкому, голів комісій профкому про виконану роботу.

7. 1 раз в квартал – підготовка друкованого видання профспілкового комітету з інформацією про поточну роботу, довідково-аналітичним матеріалом, нормативними документами, роз‘ясненнями з актуальних питань.

Підтримка та поновлення сайту профкому відбувається по мірі необхідності, але не рідше 1 разу на тиждень.

8. Засідання профбюро факультетів, інститутів, підрозділів проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Протоколи засідань профбюро зберігаються у відповідних профбюро і за вимогою надаються до Первинної профспілкової організації Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

9. 1 раз в місяць – перший понеділок місяця – засідання Вченої ради університету.

10. 1 раз на 3 роки проводиться конференція трудового колективу по укладанню Колективного договору між адміністрацією та профкомом як представником трудового колективу. Проект Колективного договору розповсюджується по факультетам (інститутам) не пізніше ніж за 2 тижні до проведення зборів трудового колективу.

11. 1 раз на рік проводиться конференція трудового колективу, на якій розглядається питання про результати виконання Колективного договору.

12. 1 раз на рік проводиться конференція трудового колективу, на якій заслуховується звіт ректора про проведену роботу за поточний рік.

Міські заходи:

Кожен 2-й четвер місяця – нарада голів профспілкових організацій Вищих навчальних закладів м. Києва.Як часто ви відвідуєте нас?