Соціальні умови співробітників та студентів КНУ імені Тараса Шевченка

.


     Виконуючи план роботи Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012-2013 навчальний рік здійснено аналіз стану соціальних умов осіб, які працюють і навчаються у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

Тимчасова комісія Вченої ради з підготовки даного питання у складі:

 1. Цвих Володимир Федорович, голова профкому – голова комісії;
 2. Бугров Володимир Анатолійович, проректор з науково-педагогічної роботи – заст. голови комісії;
 3. Чомко Дмитро Федорович, заст. голови профкому з організаційної роботи;
 4. Білявська Ольга Борисівна, начальник планово-фінансового відділу;
 5. Шамрай В‘ячеслав Вікторович, заст. голови профкому по роботі зі студентами;
 6. Легкий Сергій Володимирович, директор студмістечка;
 7. Шабелюк Олександр Володимирович, аспірант факультету кібернетики.

 

працювала спільно з постійною комісією Вченої ради з питань перспективного розвитку університету, студентським парламентом, студентською комісією профкому, іншими комісіями профспілкової організації, відповідними службами ректорату, керівництвом факультетів, директорами центрів харчування, головним лікарем санаторію-профілакторію, керівництвом поліклініки, баз відпочинку тощо.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет) протягом останніх років проводиться значна робота по створенню та забезпеченню гідних соціальних умов для осіб, які працюють і навчаються в Університеті. Основними параметрами соціальних умов є відповідні умови праці, відпочинку та оздоровлення, заробітна плата, стипендія, соціальні виплати та допомоги.

Соціальні умови студентів передбачають вільний розвиток особистості, самовиховання та самовдосконалення; можливість самореалізації у сферах наукової, професійної й освітньої діяльності. Очевидними є успіхи студентів Університету в оволодінні сучасними знаннями і технологіями, про що свідчать їхні численні перемоги у найрізноманітніших конкурсах, олімпіадах і змаганнях як в Україні, так і за її межами.

Ректорат та профком постійно дбають про покращення соціальних умов усіх працівників університету і осіб, які навчаються.

Протягом 2012 року в рамках державних програм і відповідно до чинного законодавства проводилося підвищення посадових окладів працівникам Університету.

Станом на 01.12.2012 р. розмір заробітної плати в Університеті становить (з відповідними доплатами і надбавками за стаж, вчений ступінь та наукове звання): професора  – 11 483 (в 2011 р. – 9 031) грн., доцента – 9 754 (8 125) грн., асистента, кандидата наук – 5 384 (4 234) грн., асистента (без ступеня) – 4 682 (3 682) грн., для інших категорій співробітників (без доплат) від 1 678 (1 320) до 2 584 (2 402) грн. (наприклад: сторож, прибиральниця – 1 678 (1 320) грн., інженер – до 2 584 (2 284) грн.).

З початку 2012 року посадові оклади та ставки погодинної оплати праці працівників Університету, стипендії аспірантам та докторантам підвищувалися 5 разів і зросли в цілому на 12 відсотків у порівнянні з січнем 2012 року. З 1 січня передбачене підвищення рівня оплати праці, перше у 2013 році – ще на 1,2 %. Причому необхідно відмітити, що державного фінансування на підвищення зарплат не було виділено і фактично останні два місяці заробітна плата виплачувалася із коштів спеціального фонду (витрачена сума складає 12 млн. грн.).

Протягом 2012 року за поданням керівників структурних підрозділів і погодженням з профспілковою організацією встановлювалися і виплачувалися надбавки та доплати працівникам Університету, з метою їх матеріального стимулювання та заохочення.

Окрім надбавок та доплат обов’язкового характеру, встановлювалися надбавки у розмірі до 50% посадового окладу за високі досягнення у праці, за складність та напруженість у роботі. Зараз різні види доплат в Університеті отримують майже 700 його працівників.

На виконання абзацу 11 частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», у 2012 році надавалася допомога для оздоровлення у розмірі посадового окладу всім науково-педагогічним, педагогічним працівникам та працівникам бібліотеки.

При виході на пенсію науковим (науково-педагогічним) працівникам на підставі статті 24 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» виплачувалася грошова допомога у розмірі шести місячних посадових окладів з урахуванням надбавок і доплат.

Також, не дивлячись на фінансову складність 2012 року, всім співробітникам, науково-педагогічним та науковим (в залежності від результатів роботи) працівникам було виплачено премію за підсумками року, яка в середньому склала до 50 % посадового окладу. Всього премію виплачено в сумі понад 15 млн. грн.

В 2012 році матеріальна допомога різним категоріям співробітників, студентам, аспірантам та докторантам не надавалась через заборгованість по заробітній платі. За 2011 р. допомоги надано на 61 967,00 грн. Студентам (148 осіб), що посіли призові місця на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах виплачена премія у розмірі  - 148 000,00 грн.

Крім того, Університет через профком, на умовах передбачених колективним договором, частково бере на себе витрати на лікування співробітників, студентів, аспірантів та докторантів. В залежності від складності захворювання надавалася допомога до 25 тис. грн.

Всього за 2012 рік співробітникам та студентам Університету профкомом було надано матеріальну допомогу на суму понад 1 млн. 600 тис. грн.; у 2011 році ця сума склала 1млн. 240 тис. 598 грн.

 За рахунок коштів фонду соціального страхування з ТВП за 9 місяців 2012 року співробітникам Університету було виплачено:

 • у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) – 1 878 471,63 грн.;
 • з тимчасовою втратою працездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї – 142 118,61 грн.;
 • по вагітності та пологах – 1 527 697,80 грн.;
 • на поховання – 8 800,00 грн.;
 • на оздоровлення – путівки для співробітників – 177 067,80 грн., путівки для студентів – 1 713 600,00 грн. (санаторій-профілакторій).

Усього сума виплат склала: 5 447 755,84 грн.

За 2011 рік:

 • у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) – 1 995 316,54 грн.;
 • з тимчасової непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї – 274 727,06 грн.;
 • по вагітності та пологах – 1 869 641,64 грн.;
 • на поховання – 7 000,00 грн.;
 • на оздоровлення – путівки для співробітників – 83 334,30 грн., путівки для студентів – 2 117 227,50 грн. (санаторій-профілакторій).

Усього сума виплат складає 6 347 247,04 грн.

 

Усі студенти 1 курсу бакалаврату та магістратури, а також ті, середній бал успішності яких більше ніж 4,0, аспіранти та докторанти отримували стипендію відповідно до Постанови КМУ від 12.07.2004 р. № 998 «Питання стипендіального забезпечення».

З 1.10.2012 року встановлено стипендії:

- для студентів: звичайна (середній бал успішності 4,0 – 4,99) – 730 грн., підвищена (середній бал успішності 5,0) – 790 грн. і максимальна підвищена – 943,30 грн. (тим, які навчаються за відповідними  спеціальностями, і кому буде присвоєно кваліфікацію вчителя);

- для аспірантів: мінімальна – 2 547,60 грн., максимальна – 4 246 грн.;

- для докторантів: мінімальна – 3 378 грн., максимальна – 5 630 грн.

Незважаючи на постійну роботу ректорату із впорядкування педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників, яке у 2012 - 2013 роках складає в середньому по університету 892 години на викладача (у 2011 - 2012 рр. – 905 годин) - законодавча норма – 900 годин, є ряд факультетів, де заплановане педагогічне навантаження на одного викладача ще значно більше законодавчої норми (наприклад, філософський факультет – 1085 год., географічний факультет – 1031 год. та ін. (всього 7 факультетів, інститутів)

В рахунок виконання умов між будівельною компанією ТММ та Університетом останньому по акту №2/09/1/179 від 13.09.2011 року передано 52 квартири, що розподілені між співробітниками університету, які перебувають в контрольному списку з державного квартирного обліку.

У 2011 році ректором було прийнято вольове рішення про перевод двох факультетів – соціології і психології на виставку до кібернетиків і географів. В результаті і ті, хто переїхав, і ті хто залишився в червоному корпусі виграли – і сьогодні здається, що так і мало бути завжди. Кожна кафедра названих факультетів має великі, добре облаштовані, приміщення для роботи, завідувачі кафедр мають затишні кабінети. І все це було зроблено протягом 2011-1012 років.

За останні роки в Університеті значно поліпшились умови праці, навчання та відпочинку. Проведено ремонти в більшості навчальних корпусів (триває заміна зенітних вікон в корпусах ф-ту Кібернетики та РФФ), відремонтовано всі їдальні, поліклініку, майже всі гуртожитки (крім 1 гуртожитку), впорядковано територію, прилеглу до Головного корпусу Університету.

Університет має 21 гуртожиток, що розраховано на 10 373 ліжко-місць. У гуртожитках проживають студенти, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні, наукові та інші працівники Університету, для яких створено відповідні умови для проживання та відпочинку. На сьогодні, місцями в гуртожитках забезпечено практично 100 % студентів, аспірантів, докторантів.

З метою реалізації соціальної складової в Університеті функціонують два центри харчування, студентська поліклініка, санаторій-профілакторій, спортивний комплекс, навчально-науковий центр рекреації та туризму в с. Берегове (АР Крим), спортивно-оздоровчий табір «Мрія», що забезпечують харчування, відпочинок, оздоровлення та лікування осіб, які навчаються і працюють в Університеті.

Центри харчування (№№1 та 2) охоплюють практично всю територію, на якій розміщено факультети/інститути Університету. Усього в центрах харчування 11 їдалень, 2 кафе, молодіжний клуб «Планета» та 20 буфетів. Загальна кількість посадочних місць – 2 813, що, власне, відповідає нормативам. За останній час суттєво покращились як якість пропонованих страв, так і їхній асортимент. Але деякі проблеми все ж залишаються, серед них:

 1. Низька заробітна плата робітників їдалень (для прикладу: кухар 5-го розряду – 1712 грн., а прибиральниця – 1680 грн.);
 2. Застаріле обладнання в їдальні гуманітарного корпусу.

Для поліпшення обслуговування осіб, які працюють і навчаються у Університеті у 2011 році було відкрито буфет на географічному факультеті. Зроблено ремонт та встановлено нове обладнання в їдальні ІМВ та ІЖ (вул. Мельникова, 36\1).

Студентська поліклініка функціонує з 1967 року. Кількість студентів Університету, які обслуговуються поліклінікою, становить майже 15 000 осіб (крім інститутів міжнародних відносин та журналістики). Однак, є проблеми із якістю наданих медичних послуг. На сьогодні, починаючи з 2009 року, у поліклініці працює апарат УЗД. Разом з тим, через збій програмного забезпечення не працює флюорограф, і на сьогодні ця проблема не вирішується, оскільки Київській міській студентській поліклініці бракує коштів для його ремонту (лише його діагностика коштує 3000 грн.), тоді як Університет юридично не має права фінансувати ці види робіт. У зв’язку з цим студентською комісією профкому підготовлено та надіслано листи завідувачу Київської міської студентської поліклініки та начальнику управління охорони здоров’я м. Києва.

Також однією з найважливіших проблем поліклініки є нестача та плинність кадрів викликана невисокою заробітною платою, що негативно впливає на якість надання медичних послуг. Для прикладу в поліклініці є 7,5 ставок терапевтів, на яких працює всього три терапевти.

Санаторій-профілакторій утримується за рахунок коштів Фонду соціального страхування та Університету. За зміну там оздоровлюється 150 студентів. За 2012 р. видано 1873 путівки (на що виділено ФСС 2 млн. 716 тис. грн.). Протягом 2011 року оздоровились 1669 осіб.

Матеріально-технічна база санаторію-профілакторію не відповідає санітарним нормам, про що свідчать неодноразові приписи санітарно епідеміологічної станції Голосіївського району в м. Києві (водолікарня, фізіотерапевтична апаратура). Для покращення цього стану необхідно провести капітальний ремонт всіх приміщень лікувального та спального корпусів, а також замінити деяку морально застарілу медичну апаратуру.

Але разом з тим всі кабінети функціонують на належному рівні, водні та фізіотерапевтичні процедури проводяться в повному обсязі.

 В Університеті функціонує дві бази відпочинку – ННЦРТ в с.Берегове і СОТ «Мрія», с. Плюти. За 2012 оздоровчий сезон путівки до ННЦРТ в с.Берегове отримали 1076 (для порівняння в 2011 р. – 1519) осіб, які навчаються або працюють в Університеті та члени їхніх сімей. У СОТ „Мрія” с. Плюти оздоровлено 401 студент. В 2012 році почалася реконструкція в с.Берегове (збудовано спортмайданчики, дитячий майданчик, почищене русло річки, почалося будівництво хвилерізів). На усі ці роботи в минулому році витрачено понад 10 млн. грн. Додатково для укріплення берега в районі розташування ННЦРТ в с. Берегове державою на 2013 р. виділено 30 млн. грн.

У 2012 році на лікування та оздоровлення співробітників та осіб, що навчаються в Університеті видано 438 путівки (з них 373 – за рахунок коштів профспілкового бюджету). За 2011 рік – 235 санаторно-курортних путівки, з них 208 – за рахунок коштів профспілкового бюджету.

Однією із складових соціальних умов є можливість надання особам, які працюють і навчаються в Університеті займатись фізкультурою та спортом. Для цього на кафедрі фізичного виховання та спорту функціонують групи здоров‘я з різних видів спорту. Також, в університеті проводяться різного роду змагання як серед студентів, так і серед викладачів. Серед студентів проводиться спартакіада з більш ніж 20 видів спорту (футзал, бадмінтон, баскетбол, волейбол, плавання, шахи та ін.). Крім того, слід наголосити, що проводиться окремо спартакіада між студентами І курсів, а також загальноуніверситетська (студенти І – V курсів). Загальна кількість студентів, що беруть участь у змаганнях близько 3000.

Серед співробітників університету, починаючи з 1994 року, також проводиться спартакіада з 8 видів спорту, зокрема: волейбол, бадмінтон, футзал, плавання, аеробіка, баскетбол, шахи, шашки та настільний теніс. Кількість співробітників, що беруть участь у спартакіаді близько 500.

Завершується будівництво нового сучасного стадіону, розрахованого на 2,5 тис. вболівальників. Вартість будівництва – близько 18,5 млн. грн.


Як часто ви відвідуєте нас?