Бланк заяви до ННЦРтТ (с.Берегове)

.

Голові 

первинної профспілкової організації

Київського національного університету


 імені Тараса Шевченка

Цвиху В.Ф.

від члена профспілки________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________


З   А   Я   В   А

Прошу надати _________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ до навчально-наукового центру рекреації та туризму КНУ в с.Берегове з “_____”_________ 2013 року по “______”___________2013 року“        ”__________________ 2013 року                                                     ____________________


Ідентифікаційний код _______________________________В   И   Т   Я   Г

з протоколу № _____ засідання профкому (президії профкому)

Київського національного університету імені Тараса Шевченка


від “____”_____________ 2013 року


СЛУХАЛИ : Заяву _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

про надання путівок до навчально-наукового центру рекреації та туризму КНУ в с.Берегове
з “_____”___________ 2013 року по “_____”____________2013 року.


УХВАЛИЛИ: Надати _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________путівки  до навчально-наукового центру рекреації та туризму КНУ в с.Берегове з “_____”__________2013 року по “______”________________2013 року.

____________________________зі знижкою       % вартості путівки

____________________________зі знижкою       % вартості путівки

____________________________зі знижкою       % вартості путівки
Голова профкому В.Ф.ЦвихПРОФКОМ НАГАДУЄ:

ст.40 Кодексу Законів про Працю України

„Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:

4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин”.


Як часто ви відвідуєте нас?