Доповідь В.Ф. Цвиха "Соціальні умови співробітників та студентів університету"

.

Виконуючи план роботи Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013/2014

навчальний рік, тимчасовою комісією Вченої ради здійснено аналіз стану соціальних умов осіб, які працюють і навчаються у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Тимчасова комісія Вченої ради з підготовки цього питання у складі:

1. Цвиха Володимира Федоровича, голова профкому – голова комісії;

2. Бугрова Володимира Анатолійовича, проректор з науково-педагогічної роботи – заст. голови комісії;

3. Чомка Дмитра Федоровича, заст. голови профкому з організаційної роботи;

4. Білявської Ольги Борисівни, начальник планово-фінансового відділу;

5. Шамрая В’ячеслава Вікторовича, заст. голови профкому по роботі зі студентами;

6. Легкого Сергія Володимировича, директор студмістечка;

7. Шабелюка Олександра Володимировича, аспірант факультету кібернетики – працювала спільно з Постійною комісією Вченої ради з питань перспективного розвитку університету, студентським парламентом, студентською комісією профкому, іншими комісіями профспілкової організації, відповідними службами ректорату, керівництвом факультетів/ інститутів, директорами центрів харчування, головним лікарем санаторію-профілакторію, керівництвом поліклініки, баз відпочинку та іншими відповідальними особами.

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет) протягом останніх років проводиться значна робота по створенню та забезпеченню гідних соціальних умов для осіб, які працюють і навчаються в Університеті. Основними параметрами соціальних умов є відповідні умови праці, відпочинку та оздоровлення, заробітна плата, стипендія, соціальні виплати та допомоги.

Соціальні умови студентів передбачають вільний розвиток особистості, самовиховання та самовдосконалення; можливість самореалізації у сферах наукової, професійної й освітньої діяльності. Як результат, очевидними є успіхи студентів Університету в оволодінні сучасними знаннями і опануванні новітніх технологій, що засвідчують їхні численні перемоги у найрізноманітніших конкурсах, олімпіадах і змаганнях в Україні та за її межами.

Заробітна плата, стипендії, соціальні виплати, доплати тощо...

З початку 2013 року посадові оклади та ставки погодинної оплати праці працівників Університету, стипендії аспірантам та докторантам підвищувалися одноразово і зросли, в цілому, на 1,2 відсотки порівняно з груднем 2012 року.

Протягом 2013 року розмір місячної заробітної плати працівників Університету становив (в дужках – рівень зарплати на грудень 2012 р.):

·        для науково-педагогічного персоналу з урахуванням доплат за вчене звання та науковий ступінь і надбавок за вислугу років, по посадах:

- професор (професор, доктор наук зі стажем більше 20 років) – 11 660 (11 483) грн.,

- доцент (доцент, кандидат наук зі стажем більше 20 років) – 9 908 (9 754) грн.,

- асистент (кандидат наук зі стажем більше 10 років) – 6 418 грн. (6 284) грн.,

- асистент (без наукового ступеня зі стажем від 3 років) – 5 229 (5 150) грн.,

·        вибірково для інших категорій співробітників (без надбавок і доплат):

-         провідний спеціаліст; методист вищої категорії – 3 102 грн.,

-         інженер – від 2 624 до 3 102 грн.,

-         старший лаборант з вищою освітою –  2 470 грн.,

-         лаборант – 2 164 грн.,

-         сторож; прибиральниця – 1 704 грн.

З 01 грудня 2013 року, у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму та місячного розміру мінімальної заробітної плати до 1 218 грн. (з 01 січня до кінця листопада 2013 р. цей показник становив 1 147 грн.), відбулося підвищення заробітної плати працівників 1-5 тарифних розрядів таких підрозділів Університету: Оптико-механічного коледжу, Коледжу геологорозвідувальних технологій, Українського фізико-математичного ліцею та Науково-дослідного інституту «Кримська астрофізична обсерваторія». На сьогодні в університеті 204 ставки з мінімальною оплатою праці (співробітники КрАО, коледжів та ліцею).

 В 2014 р. мінімальна зарплата в Україні підвищуватиметься в три етапи і виросте на 6,4% - до 1 тис. 301 грн. з 1 жовтня 2014 р. Про це говориться в законопроекті "Про державний бюджет України на 2014 рік" №3000, який був оприлюднений 19 грудня на сайті парламенту. Так, з 1 січня 2014 р. проектом держбюджету на 2014 р. пропонується залишити розмір мінімальної зарплати на рівні, встановленому з грудня 2013 р., - 1 тис. 218 грн.

При цьому з 1 липня 2014 р. Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити мінімальну заробітну плату на 2,56%, або на 32 грн. - до 1 тис. 250 грн. З 1 жовтня 2014 р. мінімальну зарплату пропонується підвищити до 1 тис. 301 грн. У почасовому розмірі мінімальну зарплату пропонується встановити з 1 січня - 7,3 грн./година, з 1 липня - 7,49 грн./година, з 1 жовтня - 7,8 грн./година.

Протягом 2013 року встановлювалися і виплачувалися надбавки та доплати працівникам Університету з метою їх матеріального стимулювання та заохочення.

Окрім надбавок та доплат обов’язкового характеру, встановлювалися надбавки у розмірі до 50% посадового окладу за високі досягнення у праці, за складність та напруженість у роботі. Зараз різні види доплат в Університеті отримують майже 700 (як і в минулому році) його працівників. Загальна сума витрат на місяць складає майже 45,5 тис. грн. по бюджету і по спецфонду майже 508 тис. грн.

На виконання абзацу 11 частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», у 2013 році надавалася допомога для оздоровлення у розмірі посадового окладу всім науково-педагогічним, педагогічним працівникам та працівникам бібліотеки.

При виході на пенсію науковим (науково-педагогічним) працівникам на підставі статті 24 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» виплачувалася грошова допомога у розмірі шести місячних посадових окладів з урахуванням надбавок і доплат.

Також, незважаючи на фінансову складність 2013 року, усім співробітникам, науково-педагогічним та науковим працівникам (залежно від результатів роботи) було виплачено премію за підсумками року, яка в середньому становила 40% посадового окладу. Усього премію виплачено в сумі понад 10 млн. грн. Максимальний розмір премії (за високий індекс цитування, захист докторських робіт, друк підручників, монографій тощо) сягав від 4 до 15 тис. грн.

Університет через профком, на умовах, передбачених колективним договором, частково бере на себе витрати на лікування співробітників, студентів, аспірантів та докторантів. Залежно від складності захворювання надавалася допомога до 20 тис. грн.

Усього за 2013 рік співробітникам та студентам Університету профкомом було надано матеріальну допомогу на суму понад 1 млн. 067 тис. грн.; у 2012 році ця сума склала 1млн. 496 тис. 192 грн.

 За рахунок коштів фонду соціального страхування з ТВП протягом 9 місяців 2013 року співробітникам Університету було виплачено:

• по тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) – 2 418 125,86 грн.;

• по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї – 179 435,09 грн.;

• по вагітності та пологах – 1 652 037,16 грн.;

• на поховання – 4 400,00 грн.;

• на оздоровлення: путівки для співробітників – 343 770,00 грн., путівки для студентів – 1 959 204,97 грн. (санаторій-профілакторій).

Усього сума виплат склала: 6 556 973,08 грн.

 За 2012 рік:

• по тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) – 2 626 179,15 грн.;

• по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї – 262 873,04 грн.;

• по вагітності та пологах – 2 022 310,78 грн.;

• на поховання – 13 200,00 грн.;

• на оздоровлення: путівки для співробітників – 242 083,80 грн., путівки для студентів – 2 440 709,60 грн. (санаторій-профілакторій).

Усього сума виплат склала: 7 607 356,37 грн.

 Відпустки: науково-педагогічні працівники мають відпустку - 56 днів, інші категорії – 24 дні, з них 50 посад отримують додаткову відпустку за колективним договором до 7 календарних днів.

Студентам денної форми навчання за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також аспірантам і докторантам, які навчаються з відривом
від виробництва, відповідно до положень Постанови КМУ № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення» протягом 2013 року призначалися і виплачувалися стипендії.

У 2012/2013 навчальному році, а також у першому семестрі 2013/2014 навчального року розмір академічних стипендій для студентів університету, залежно від напрямів підготовки, становив:

-         з середнім балом успішності  4,0 - 4,99  -  від 730 грн. до 883,30 грн.;

-         з балом успішності  5,0  -  від 790 грн. до 943,30грн.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, в обов’язковому порядку виплачувалася соціальна стипендія 1 760 грн.

Стипендії аспірантам і докторантам з 01 січня 2013 року встановлено у таких розмірах:

-         для аспірантів:  мінімальний – 2 637,60 грн., максимальний – 4 396 грн.,

-         для докторантів:  мінімальний – 3 496,8 грн., максимальний – 5 828 грн.

 З 01 січня 2014 року набрала чинності Постанова КМУ № 334 від 13.05.2013 р. «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій», відповідно до якої збільшується розмір стипендій студентам-відмінникам коледжів – на 20 грн., університету – на 40 грн.; розмір призначених іменних або персональних стипендій за особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності збільшено на 35 грн.

Незважаючи на постійну роботу ректорату із впорядкування педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників, яке у 2012 - 2013 роках становить у середньому по Університету 884 години на викладача (у 2012 - 2013 рр. – 892 години) при законодавчо затвердженій нормі 900 годин, є ряд факультетів, де заплановане педагогічне навантаження на одного викладача значно перевищує законодавчу норму (наприклад, філософський факультет – 1 087 год., географічний факультет – 1 026 год. та ін. (усього 7 факультетів/ інститутів). Для порівняння мінімальне навантаження: ІВТ – 656 год., фізичний факультет – 747 год., хімічний факультет – 760 год. та факультет кібернетики – 784 год.

За останні роки в Університеті значно поліпшились умови праці, навчання та відпочинку. Проведено ремонти в більшості навчальних корпусів, відремонтовано усі їдальні, поліклініку, всі гуртожитки університету (завершується ремонт гуртожитку №1), здійснено ремонт в НДІ «КрАО» та Астрономічній обсерваторії (центральний корпус), впорядковано прилеглу територію. Також упорядковано територію навколо Головного корпусу, Інституту філології, економічного, геологічного та інших факультетів Університету. Однак, поки що невирішеними залишаються проблеми, пов’язані з гуртожитками геологорозвідувального коледжу, які знаходяться у непридатному стані, оскільки ремонтні роботи тут не проводилися з часу будівництва.

Університет має 21 гуртожиток (окрім гуртожитків геологорозвідувального технікуму), а це – 11 117 ліжко-місць. У гуртожитках проживають студенти, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні, наукові та інші працівники Університету, для яких створено відповідні умови проживання та відпочинку. На сьогодні місцями в гуртожитках забезпечено практично 100% студентів, аспірантів, докторантів.

З метою реалізації соціальної складової в Університеті функціонують два центри харчування, студентська поліклініка, санаторій-профілакторій, спортивний комплекс, навчально-науковий центр рекреації та туризму в
с. Берегове (АР Крим), спортивно-оздоровчий табір «Мрія» в с. Плюти, що забезпечують харчування, відпочинок, оздоровлення та лікування осіб, які навчаються і працюють в Університеті.

Послугами центрів харчування (№1 та №2) охоплено практично всі підрозділи Університету. Центри харчування об’єднують 11 їдалень, 2 кафе, молодіжний клуб «Планета» та 20 буфетів. Загальна кількість посадкових місць – 2 813, що, власне, відповідає нормативам. У 2013 р. було повністю відремонтовані їдальні на базі практик в Канівському природному заповіднику, Фізико-математичному ліцеї, ННЦРіТ в с.Берегове. У зв’язку з приєднанням коледжів та ліцею фактично до Центру харчування №1 додалася їдальня ФМЛ (155 місць), а до Центру харчування №2 – буфет в Оптико-механічному коледжі (40 місць). Якість пропонованих страв і їхній асортимент, загалом, задовольняє співробітників та студентів. Але деякі проблеми все ж залишаються, і серед них, зокрема:

-         низька заробітна плата робітників їдалень (для прикладу: кухар 5-го розряду – 1 739 грн., а мийниця – 1 460 грн.);

-         проходження працівниками Університету медогляду за власний рахунок;

-         застаріле обладнання в їдальні гуманітарного корпусу та відсутність приміщення для переодягання персоналу.

Студентська поліклініка функціонує з 1967 року. Всього обслуговується майже 35 000 студентів. Кількість студентів Університету, які обслуговуються поліклінікою, становить майже 18 500 осіб (крім інститутів міжнародних відносин та журналістики, а також студентів коледжів). Однак, є проблеми з якістю наданих медичних послуг. Поліклініка обладнана апаратом УЗД та флюорографом, але останній, через збій програмного забезпечення, періодично не працює.

Також, однією з найважливіших проблем поліклініки, яка негативно впливає на якість надання медичних послуг, є нестача та плинність кадрів, викликана невисокою заробітною платою. Для прикладу, в поліклініці є 7,5 ставок терапевтів, на яких працюють усього три терапевти (ситуація майже незмінна протягом кількох останніх років).

Санаторій-профілакторій утримується за рахунок коштів Фонду соціального страхування та Університету. За зміну там оздоровлюється 150 студентів. Протягом 2013 року було видано 1 963 путівки, у 2012 році оздоровлено 1895 осіб.

Матеріально-технічна база санаторію-профілакторію не відповідає санітарним нормам, про що свідчать неодноразові приписи санітарно-епідеміологічної станції Голосіївського району в м. Києві (водолікарня, фізіотерапевтична апаратура). Для покращення цього стану необхідно провести капітальний ремонт усіх приміщень лікувального та спального корпусів, а також замінити морально застарілу частину медичної апаратури.

Разом з тим варто зазначити, що, незважаючи на вказані проблеми, усі кабінети санаторію-профілакторію функціонують на належному рівні, водні та фізіотерапевтичні процедури проводяться у повному обсязі.

Слід зазначити, що в результаті ефективно проведеної агітаційно-пропагандистської роботи головного лікаря профілакторію та студентського активу Університету виконання плану в санаторії-профілакторії здійснюється на 100%.

 

В Університеті функціонує дві бази відпочинку – ННЦРТ в с. Берегове і СОТ «Мрія» в с. Плюти. За оздоровчий сезон-2013 (незважаючи на проведення будівельних робіт) путівки до ННЦРТ в с. Берегове отримали 597 (для порівняння, у 2012 р. – 1 076) осіб, які навчаються або працюють в Університеті та члени їхніх сімей. У СОТ «Мрія» с. Плюти оздоровлено 122 студенти. У 2011 році почалася реконструкція ННЦРТ в с. Берегове (збудовано спортмайданчики, дитячий майданчик, розчищено русло річки, почалося будівництво хвилерізів). На усі ці роботи витрачено понад 10 млн. грн. Протягом 2013 року проводилося укріплення берега в районі розташування ННЦРТ в с. Берегове (за рахунок виділених державою 30 млн. грн.).

У 2013 році на лікування та оздоровлення співробітників та осіб, що навчаються в Університеті видано 372 путівки (з них 243 – за рахунок коштів профспілкового бюджету та 129 за рахунок ФСС). За 2012 рік – 438 санаторно-курортних путівок, з яких 373 – за рахунок коштів профспілкового бюджету, та 65 за рахунок ФСС.

Важливою складовою соціальних умов є створення умов для підвищення культурного рівня співробітників та студентів університету. В університеті функціонує і успішно працює Молодіжний центр культурно-естетичного виховання, університетський театр „Катарсис” та ін. Для посилення культурної складової в 2013 р. було відкрито Мистецький салон. У ньому щотижня проводяться культурно-мистецькі заходи, в організації яких беруть участь факультети, інститути нашого університету (камерний концерт „КНУ імені Тараса Шевченка – 179 років” організований студентами філософського факультету, концерт класичної та камерної музики „Вас запрошують економісти” та ін.), Київський інститут музики імені Р.М.Глієра, Київська філармонія, Київська консерваторія.

Однією зі складових соціальних умов є можливість займатись фізкультурою та спортом для осіб, які працюють і навчаються в Університеті. З цією метою на кафедрі фізичного виховання та спорту створено та успішно функціонують групи здоров’я з різних видів спорту. Крім того, в Університеті проводяться різного роду змагання (як серед студентів, так і серед викладачів), зокрема, студентська спартакіада з понад 20 видів спорту (футзал, бадмінтон, баскетбол, волейбол, плавання, шахи та ін.). Окремо проводяться спартакіадні змагання між студентами перших курсів та загальноуніверситетська спартакіада, в якій беруть участь студенти І – V курсів. У 2013 році вперше проведено змагання серед студентів на Кубок Ректора з футзалу. Загальна кількість студентів-учасників змагань становить близько 3000 осіб.

Серед співробітників Університету, починаючи з 1994 року, проводиться спартакіада з 9 видів спорту, серед яких: волейбол, бадмінтон, футзал, плавання, аеробіка, баскетбол, шахи, шашки та настільний теніс. Також серед співробітників щорічно проводяться змагання на Кубок Ректора з футзалу. Загальна кількість співробітників, які беруть участь у спартакіаді, – близько 500 осіб.

Зараз завершується будівництво нового сучасного стадіону, розрахованого на 2,5 тис. вболівальників. Вартість будівництва складає близько 20 млн. грн.

Як часто ви відвідуєте нас?