Повноваження професійних спілок студентів за новим Законом України «Про вищу освіту»

.

Прийнятий 1 липня Закон передбачає, що:

1. Керівники профспілкових організацій студентів і аспірантів входять до складу вченої ради ВНЗ за посадою (ст. 36).

2. Керівник ВНЗ має зобов’язання:

- погоджувати з первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти (якщо дана особа є членом профспілки) (ст. 34);

- сприяти та створювати умови для діяльності організацій профспілки, у тому числі студентських профспілкових організацій (ст. 34);

- спільно з первинними організаціями профспілок працівників ВНЗ і студентів подавати правила внутрішнього розпорядку та колективний договір для затвердження на конференції трудового колективу (ст. 34);.

3. Професійні спілки, у тому числі студентські ППО, визначені суб’єктами громадського контролю у сфері вищої освіти. Їм надане право отримувати у встановленому законодавством порядку доступ до інформації на всіх етапах прийняття рішень у сфері вищої освіти і науки, вносити пропозиції та зауваження до них, погоджувати прийняття визначених законом рішень (ст.78).

За матеріалами сайту http://profspilka.kiev.ua

Як часто ви відвідуєте нас?