Створено Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

.

Кабінет Міністрів України на засіданні 15 квітня прийняв рішення про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Агентство здійснюватиме розробку положення про акредитацію освітніх програм, проводитиме ліцензійну експертизу, готуватиме експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності, а також здійснюватиме цілу низку інших заходів для гарантування надання якісної вищої освіти в Україні, зокрема, формує і подає МОН перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми.

Також 15 квітня 2015 року Уряд на своєму засіданні  вніс зміни до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти. Безоплатний і вільний доступ до інформації, що міститься у цій Єдиній базі, здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства освіти та науки України.

За матеріалами Урядового порталу

Як часто ви відвідуєте нас?