Запровадження гнучкого та дистанційного режимів праці для науково-педагогічних (наукових) працівникі

.

16 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII"Про наукову і науково-технічну

діяльність".Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»для наукових працівників і спеціалістів наукових установ та вищих навчальних закладів може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, відповідно до якого встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення і тривалості робочого часу впродовж робочого дня, з дотриманням вимог статей 50-52 і 56 Кодексу законів про працю України.Для наукових працівників і спеціалістів наукових установ та вищих навчальних закладів може запроваджуватися дистанційний режим праці.

Можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці в науковій установі (вищому навчальному закладі) визначається в колективному договорі або рішенням керівника наукової установи (вищого навчального закладу) за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

Конкретний перелік професій і посад наукової установи (вищого навчального закладу), на яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, погоджується вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи (вищого навчального закладу).

На сьогодні офіційних роз’яснень щодо того, як саме має застосовуватися дистанційний режим робочого часу не надано. На нашу думку, дистанційний режим роботи передбачає роботу працівника за межами вищого навчального закладу (наукової установи) та їх структурних підрозділів, зокрема, робота вдома, в бібліотеках, архівних установах, участь у наукових заходах, що проводяться за межами вищого навчального закладу (наукової установи), тощо.

Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку.

                                                                                            За матеріалами юридичного відділу КМОППОіНУ

Як часто ви відвідуєте нас?