Дитяче оздоровлення - 2016

.

Для оплати та отримання путівки для дитини у оздоровчий табір (в бухгалтерії профкому кім.154 головний навчальний корпус

університету) необхідно при собі мати:


  1. Заяву, підписану головою профбюро факультету, підрозділу;
  2. Копії свідоцтва про народження дитини (2 шт.), нотаріально завірена копія про народження дитини (1 шт.)
  3. У випадку якщо дитина і мати (батько) мають різні прізвища також надаються копії документів, які підтверджують родинні зв’язки (копії свідоцтва про розлучення, копія свідоцтва про новий шлюб, копія документа про зміну прізвища)
  4. Копії документів про належність дитини до пільгової категорії, або копію документів, що підтверджують відповідні досягнення (див. Порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок нижче)
  5. Паспорт та ідентифікаційний код батька/матері, який працює в університеті.

 

 

 

Документи, необхідні для від’їзду дитини в табір:

1. Посадковий талон;

2. Медична довідку форми № 079/о («Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення  та відпочинок»)

3. Форма № 063/о (ксерокопія) (Довідка про щеплення)

4. Довідка про епідоточення,

5. Довідка про педікульоз.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Президія ради  КМОППОіНУ

від 19.05.2016  № 11-1

______________ О.М. Яцунь

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підбору та направлення

дітей працівників освіти м. Києва на оздоровлення

 

1. Загальні положення

 

1.1. Дане положення розроблено відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

1.2. Оздоровчі заклади визначаються рішенням комітету з конкурсних торгів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України розподіляє квоти на оздоровлення дітей між організаційними ланками КМОППОіНУ, гарантуючи соціальну справедливість та враховуючи потреби на оздоровлення дітей, пропорційно кількості членів профспілки, які перебувають на обліку.

1.4. Оздоровча зміна триває 21 календарний день.

 

2. Порядок формування груп дітей

та направлення їх на оздоровлення

2.1. На оздоровлення направляються діти віком від 7 до 17 років (включно), які перебувають у дитячих закладах оздоровлення самостійно.

 

2.2. Діти не можуть бути направлені на оздоровлення за пільговою путівкою більше одного разу на рік за винятком дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей  на базі навчальних закладів міста.

 

2.3. З метою недопущення повторного отримання путівок, які фінансуються за рахунок міського чи державного бюджету, один із батьків або інший законний представник дитини обов’язково подає голові організаційної ланки КМОППОіНУ заяву, яка не опрацьовується Законом України "Про звернення громадян",  де зазначає, що путівка використовується за рахунок міського чи державного бюджету протягом року вперше.

 

2.4. У першочерговому порядку на оздоровлення направляються діти, які потребують особливої уваги та підтримки, а саме: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, а також діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, які належать до однієї з вищеперерахованих категорій (відповідно до статті 7 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", статті 5 Закону України "Про охорону дитинства").

 

2.5. Послуги з оздоровлення оплачуються за рахунок:

- бюджету м. Києва;

- 20 % часткової оплати за рахунок батьків;

- 5 % коштів профспілкового бюджету Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України;

- 5 % коштів організаційних ланок Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

 

2.6. Часткову батьківську плату, кошти бюджету КМОППОіНУ та її організаційних ланок перераховуються на  розрахункові рахунки оздоровчих закладів.

 

2.7. Організаційні ланки Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України  відповідно до рішення свого виборного органу можуть перераховувати часткову батьківську плату за рахунок коштів профспілкового бюджету.

 

2.8. Рішення про направлення дитини на оздоровлення приймається профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

2.9. Враховуючи матеріальний стан батьків, за рішенням профспілкового комітету первинної профспілкової організації дитина може бути направлена на оздоровлення без часткової батьківської плати (в кількості не більше 2 % від загальної кількості дітей, направлених на оздоровлення) за умови приналежності дитини до однієї з пільгових категорій, що підтверджується документально:

- дитина-сирота;

- дитина, позбавлена батьківського піклування;

- дитина-інвалід, здатна  до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

- дитина, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- дитина, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

- дитина, яка постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

- дитина, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

- дитина із малозабезпеченої сім'ї, яка відповідно до законодавства отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

- дитина з багатодітної сім'ї.

 

2.10. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків, інших законних представників дитини або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1.  Для талановитих та обдарованих дітей – переможців міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського рівня (І - ІІІ особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

2.  Для дитячих творчих колективів або спортивних команд – переможців міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міського рівня (І - ІІІ командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років.

3. Талановитим та обдарованим дітям, дитячим творчим колективам та спортивним командам - переможцям конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад та інших заходів, проведених або підтриманих КМОППОіНУ:

копія свідоцтва про народження;

копія розпорядчого документу КМОППОіНУ про нагородження або сертифікат на отримання путівки.

 

 

2.11. Документи про належність до однієї з категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (п. 2.4.) та категорії дітей, що направляються без часткової батьківської плати (п. 2.9.) зберігаються у відповідних організаційних ланках Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

 

2.12. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку, отримати форму первинної облікової документації № 079/о "Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення".

 

2.13. Кожна дитина при відправленні до оздоровчого закладу повинна мати при собі оригінал свідоцтва про народження або його копію завірену нотаріально.

 

2.14. Проїзд  до місць оздоровлення проводиться організованими групами.

 

2.15. Відправлення дітей до дитячих закладів оздоровлення відбувається відповідно до розпорядчого документу КМОППОіНУ,  де призначаються відповідальні особи за супроводження і проїзд групи дітей до дитячого закладу оздоровлення та у зворотному напрямку (на 15 дітей – один дорослий).

 

2.16. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або з місця оздоровлення, несуть персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей до передачі їх працівникам відповідного дитячого закладу оздоровлення чи батькам або іншим законним представникам.

 

2.17. Перед відправленням груп дітей на оздоровлення, особи, які їх супроводжують, обов’язково проходять цільовий інструктаж з охорони праці та з питань безпеки життєдіяльності.

 

2.18. У вартість проїзду входить: бронювання квитків, комісійний збір, квитки,  постільна білизна, чай, витрати на проїзд супроводжуючих тощо.

3. Відповідальність

3.1. Голови організаційних ланок КМОППОіНУ несуть персональну відповідальність за дотримання вимог даного положення.

 

3.2. У випадку незаїзду дитини або заїзду іншої дитини, ніж була направлена на оздоровлення,  відшкодування вартості її оздоровлення здійснюється за рахунок тієї організаційної ланки Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, яка прийняла рішення про направлення такої дитини на оздоровлення.


Як часто ви відвідуєте нас?