Про зняття надбавок

.

В.о. ректора

Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

Закусилу О.К.Шановний Олеже Калениковичу!

Відповідно до ст.139 КЗпП України, працівник зобов’язаний працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника, або уповноваженого ним органу, дотримуватись трудової дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці і т.д. У випадку, якщо працівник не дотримується цих правил, він може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності. Згідно зі ст.147 КЗпП України за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один із таких видів стягнення: догана або звільнення. Натомість, надбавка за складність і напруженість у роботі є стимулюючою і надання цих надбавок здійснюється на підставі пп. а пп.2 п.3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 №1298.

Вищезазначена надбавка може бути скасована керівником за несвоєчасне виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни і т.д. Про це керівнику необхідно видати наказ, в якому зазначається підстава скасування надбавки. З наказом, під розпис, ознайомлюється працівник.

У поданні головного бухгалтера зазначено, що надбавку пропонується зняти з заступника головного бухгалтера Авраменко Г.С. за недбале ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з веденням розрахунків за грантами Київського національного університету імені Тараса Шевченка і не визначено в чому саме полягає недбале ставлення (в чому саме порушення трудової дисципліни, що скоїв працівник).

Отже, зняттю надбавки передують заходи дисциплінарного впливу.

Оскільки заходів дисциплінарного впливу до Авраменко Г.С. не застосовано, профком заперечує проти зняття надбавки з заступника головного бухгалтера Авраменко Галини Сергіївни.В.о. голови профкому

В.М.Котенко

Як часто ви відвідуєте нас?