Матеріальна допомога

.

Розподіл та видача  матеріальної допомоги по факультетах і структурних підрозділах за період з січня по серпень (включно) 2016 р.Факультет

(інститут, підрозділ)

План мат.допомоги на 2016 р. (грн.)

Кількість осіб, які отримали кошти

ННЦ „Інститут біології”

85550

55

ННЦ „Інститут біології” (студ.)

15600

11

Географічний

43600

27

Географічний  (студ.)

13550

13

ННІ «Інститут геології»

29500

7

ННІ «Ін-т геології» (студ.)

6900

5

Економічний

69600

32

Економічний (студ.)

11100

9

Ін-т журналістики

37300

21

Ін-т журналістики (студ.)

4700

2

Кібернетики

46850

25

Кібернетики (студ.)

15200

5

ІМВ

102700

39

ІМВ (студ.)

12000

4

Істоpичний

38650

33

Історичний (студ.)

12100

4

Мех.-матем.

38100

30

Мех.-матем.(студ.)

11000

8

ФРЕКС

41000

14

ФРЕКС (студ.)

9000

7

Фізичний

51250

12

Фізичний (студ.)

10500

9

Інститут філології

131400

70

Інститут філології (студ.)

37000

23

Філософський

50200

18

Філософський (студ.)

6800

4

Факультет соціології

18100

9

Ф-т соціології (студ)

6200

2

Факультет психології

26750

20

Ф-ет психології (студ)

9700

3

Хімічний

40500

18

Хімічний (студ.)

5600

1

Юpидичний ф-т

63900

33

Юридичний (студ.)

12100

5

Військовий інститут

10450

15

ІПО

7200

1

ПВдНІГ

5400

2

Каф. фізвиховання

14800

9

АО

1600

5

АГЧ

49400

37

Ректорат

25600

10

Бухгалтерія

13000

8

Наукова бібліотека

26350

14

Студмістечко

24500

19

Інформ-обч. центр

3400

3

НДЧ

8050

3

Культ-мист.центр

2250

1

Автотранспорт

6850

4

ЦХ №1

7350

6

ЦХ № 2

7550

1

НВМ

2500

2

Фіз.-мат. ліцей

10900

7

ВМС

1700

5

ВПЦ “КУ”

7600

-

ІВТ

7400

1

ІВТ (студ.)

2100

2

ФІТ

11100

5

ФІТ (студ.)

4000

3

Коледж геологорозв.техн.

11650

29

Оптико-механ.коледж

4000

1

ВСЬОГО:

 

 

Як часто ви відвідуєте нас?