ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ВЛІТКУ 2018 р.

.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підбору та направлення

дітей працівників освіти м. Києва на оздоровлення


 

 

І. Загальні положення

1.1. Дане положення розроблено відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

1.2. Оздоровчі заклади визначаються рішенням тендерного комітету Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України розподіляє квоти на оздоровлення дітей між організаційними ланками КМОППОіНУ, гарантуючи соціальну справедливість та враховуючи потреби на оздоровлення дітей, пропорційно кількості членів профспілки, які перебувають на обліку.

1.4. Оздоровча зміна триває 21 календарний день.

 

ІІ. Порядок формування груп дітей та направлення їх на оздоровлення

2.1. На оздоровлення направляються діти віком від 7 до 17 років (включно), які можуть перебувають у дитячих закладах оздоровлення самостійно.

2.2. Діти не можуть бути направлені на оздоровлення за пільговою путівкою більше одного разу на рік за винятком дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей  на базі навчальних закладів міста.

2.3. З метою недопущення повторного отримання путівок, які фінансуються за рахунок  міського бюджету, один із батьків або інший законний представник дитини обов’язково подає голові організаційної ланки КМОППОіНУ заяву, яка не опрацьовується Законом України "Про звернення громадян",  де зазначає, що путівка використовується за рахунок міського бюджету протягом року вперше.

2.4. У першочерговому порядку на оздоровлення направляються діти, які потребують особливої уваги та підтримки, а саме:

- діти-сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту            19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

- діти-інваліди;

- діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

- діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;

- діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

- діти, які перебувають на диспансерному обліку;

- талановиті та обдаровані діти - відмінники навчання, переможці районних олімпіад, лідери дитячих громадських організацій; учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд.

2.5. Послуги з оздоровлення оплачуються за рахунок:

 

- бюджету м. Києва;

- 20 % часткової оплати за рахунок батьків;

- 6 % коштів профспілкового бюджету Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України;

- 5 % коштів організаційних ланок Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

2.6. Часткову батьківську плату, кошти бюджету КМОППОіНУ та її організаційних ланок перераховуються на  розрахункові рахунки оздоровчих закладів.

2.7. Організаційні ланки Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України  відповідно до рішення свого виборного органу можуть перераховувати часткову батьківську плату за рахунок коштів профспілкового бюджету.

2.8. Рішення про направлення дитини на оздоровлення приймається профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

2.9. Враховуючи матеріальний стан батьків, за рішенням профспілкового комітету первинної профспілкової організації дитина може бути направлена на оздоровлення без часткової батьківської плати (в кількості не більше 2 % від загальної кількості дітей, направлених на оздоровлення) за умови приналежності дитини до однієї з пільгових категорій, що підтверджується документально:

- дитина-сирота;

- дитина, позбавлена батьківського піклування;

- дитина-інвалід, здатна до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

- дитина, один із батьків якої загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- дитина, один із батьків якої загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

- дитина, яка постраждала внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

- дитина, батьки якої загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

- дитина з малозабезпеченої сім’ї, яка відповідно до законодавства отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї;

- дитина з багатодітної сім’ї.

2.10. Для отримання безоплатних путівок подаються такі документи:

2.10.1. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

- копія свідоцтва про народження;

- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої

батьківського піклування.

2.10.2.  Для дітей-інвалідів, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);  дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операцій; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

- копія свідоцтва про народження;

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

2.10.3. Для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

- копія свідоцтва про народження;

- копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим

сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до дитячого закладу оздоровлення.

2.10.4. Для дітей із багатодітних сімей:

- копія свідоцтва про народження;

- копія посвідчення дитини або батьків з багатодітної сім’ї.

2.11. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків, інших законних представників дитини або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

2.11.1. Для талановитих та обдарованих дітей-переможців міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

- копія свідоцтва про народження;

- копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує

відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади,

конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського рівня (І – ІІІ особисте або

командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років.

2.11.2. Для учасників дитячих творчих колективів або спортивних команд-переможців міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

- копія свідоцтва про народження;

- список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником

закладу, до якого належить учасник дитячого творчого колективу, спортивної

команди;

- копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує

відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади,

конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міського рівня (І - ІІІ командне

місце), отримані впродовж поточного та попереднього років.

2.11.3. Талановитим та обдарованим дітям, учасникам дитячих творчих колективів та спортивних команд - переможцям конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад та інших заходів, проведених або підтриманих КМОППОіНУ:

- копія свідоцтва про народження;

- копія розпорядчого документу КМОППОіНУ про нагородження або сертифікат

на отримання путівки.

2.11.4. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

- копія свідоцтва про народження;

- довідка з медичного закладу, в якому дитина перебуває на диспансерному

обліку.

2.11.5. Для відмінників навчання:

- копія свідоцтва про народження;

- копія табелів  успішності або похвальних листів за останні два роки, в разі

відсутності – виписка з навчального закладу.

2.11.6. Для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

- копія свідоцтва про народження;

- характеристика, відзнака чи клопотання з дитячої громадської організації.

2.12. Діти, зареєстровані у місті Києві як внутрішньо переміщені особи, направляються на оздоровлення за умови належності до однієї з вищезазначених категорій. Додатково до необхідних документів надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

2.13. Документи, які необхідні для отримання путівок, подаються батьками або інші законні представники дитини до організаційних ланок КМОППОіНУ.

2.14. Документи про належність до однієї з категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (п. 2.4.) та категорії дітей, що направляються без часткової батьківської плати (п. 2.9.) зберігаються у бухгалтерії КМОППОіНУ та у відповідних організаційних ланках Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України протягом трьох років.

2.15. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку, отримати форму первинної облікової документації № 079/о "Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення".

2.16. Кожна дитина при відправленні до оздоровчого закладу повинна мати при собі оригінал свідоцтва про народження або його копію завірену нотаріально.

2.17. Проїзд  до місць оздоровлення та у зворотному напрямку проводиться організованими групами.

2.18. Відправлення дітей до дитячих закладів оздоровлення відбувається відповідно до розпорядчого документу КМОППОіНУ,  де призначаються відповідальні особи за супроводження і проїзд групи дітей до дитячого закладу оздоровлення та у зворотному напрямку (на 15 дітей – один дорослий).

2.19. Кожна група до 15 дітей забезпечується особою, яка їх супроводжує. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми. На 30 і більше дітей додатково призначається медичний працівник.

2.20. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або з місця оздоровлення несуть персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей до передачі їх працівникам відповідного дитячого закладу оздоровлення чи батькам або іншим законним представникам.

2.21. Перед відправленням груп дітей на оздоровлення, особи, які їх супроводжують, обов’язково проходять цільовий інструктаж з охорони праці та з питань безпеки життєдіяльності.

2.22. У вартість проїзду входить: вартість квитка, бронювання, комісійний збір, постільна білизна, чай, витрати на проїзд супроводжуючих.

 

ІІІ. Відповідальність

3.1. Голови організаційних ланок КМОППОіНУ несуть персональну відповідальність за дотримання вимог даного положення.

 

3.2. У випадку незаїзду дитини або заїзду іншої дитини, ніж була направлена на оздоровлення, відшкодування вартості її оздоровлення здійснюється за рахунок тієї організаційної ланки Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, яка прийняла рішення про направлення такої дитини на оздоровлення.

 

Як часто ви відвідуєте нас?