Заява ЄКПО про шлях виходу з кризи COVID-19, прийнята Комітетом ЄКПО 16 червня 2020 року

.

Заява ЄКПО про шлях виходу з кризи COVID-19,

прийнята Комітетом ЄКПО 16 червня 2020 року


Пандемія COVID-19 - це медична, соціальна та економічна криза. Її вплив найбільш боляче відчують на собі найуразливіші групи, і

освіта є тим сектором, який відіграє ключову роль у подоланні її негативних наслідків та відновленні. Зараз, як ніколи очевидна важливість сфери освіти для добробуту суспільства. Профспілки освітян по всій Європі з самого початку пандемії активно підтримували працівників освіти на всіх етапах пандемії, від переходу до дистанційного навчання, до розробки стратегій відновлення роботи шкіл, і надалі це робитимуть на довгому шляху відновлення після цієї кризи.

Економічні наслідки пандемії будуть відчуватися навіть після того, як неминуча загроза здоров'ю населення пройде. Оскільки очікується, що економіка ЄС впаде приблизно на 7,5% у 2020 році, що значно більше, ніж під час економічної та фінансової кризи 2009 року, дефіцит державних бюджетів зросте. Уражені глибокою рецесією, без необхідного фіскального простору для маневрів та за умов непевного відновлення, уряди будуть вкрай неохоче брати на себе зобов'язання збільшувати невідкладні інвестиції в освіту, натомість мабуть будуть готовими відкрити двері для поєднання приватного та державного фінансування в освіту та навчання, щоб забезпечити швидке надходження інвестицій. Такий підхід може призвести до укорінення нерівності та несправедливості для багатьох майбутніх поколінь.

Враховуючи уроки минулого та той факт, що чимало країн поступово послаблює обмежувальні заходи, розробляючи та впроваджуючи стратегії виходу з карантину в Європі, ми закликаємо уряди та відповідні органи влади:

• продемонструвати міцну солідарність та співпрацю між державами-членами ЄС, державами-кандидатами у члени ЄС, сусідніми країнами, а також країнами Центральної Азії через програми регіональної співпраці ЄС, з метою сприяння прозорості, демократії, верховенству права та поваги до загальних прав та свобод у боротьбі з негативними наслідками пандемії COVID-19;

• дотримуватись та виконувати європейські та міжнародні зобов'язання стосовно забезпечення та дотримання основних прав та свобод профспілок;

• поважати та сприяти реалізації основних прав працівників та умов праці, зокрема їхнє право на охорону здоров'я та безпеку на робочих місцях, трудові права та захист від усіх форм дискримінації;

• продовжувати сприяти реалізації та дотримуватися основних принципів та цінностей, серед іншого, закріплених у Загальній декларації прав людини ООН (1948 р.), Рекомендації МОП/ЮНЕСКО про становище вчителів (1966 р.) та Рекомендації ЮНЕСКО щодо статусу викладацьких кадрів вищої освіти (1997 р.), Цілях сталого розвитку ООН та Європейській опорі соціальних прав;

• дотримуватись ефективного соціального діалогу та колективних переговорів з усіх питань, що стосуються вчителів та інших працівників освіти, щоб забезпечити гідні умови праці, включаючи зарплати, справедливий найм та працевлаштування, адекватне навантаження та робочий час, кар’єрне зростання, справедливу оплату праці та безпеку на робочих місцях, особливо для працівників освіти, які працюють за строковими контрактами чи мають інші нестандартні форми трудових відносин, а також гарантувати ефективну розробку, впровадження та моніторинг заходів, пов'язаних із виходом з пандемії COVID-19, на всіх рівнях освіти в умовах прозорості та підзвітності;

• поважати право соціальних партнерів у галузі освіти на інформування та проведення консультацій з усіх важливих для них питань, зокрема з питань освітньої політики, проблем вчителів та інших освітян, інвестицій, щоб забезпечити надходження ресурсів до найбільш маргіналізованих груп, шляхом конструктивних та своєчасних консультацій на всіх рівнях;

• взяти на себе зобов’язання збільшити державні інвестиції у високоякісну державну освіту для всіх, усунути зростаючу нерівність у доступі до якісної освіти та навчання, забезпечити інфраструктуру шкіл та інших навчальних закладів, а також забезпечити вчителів та інших працівників освіти ресурсами, інструментами та професійним простором, щоб зробити професію більш привабливою;

• розробити відповідні підходи та заходи щодо забезпечення гігієни у навчальних закладах та зобов’язатися, у тісній співпраці з профспілками освіти та органами охорони праці, впроваджувати їх під час та після пандемії для забезпечення захисту вчителів та учнів, які є групою підвищеного ризику;

Дистанційна освіта та цифрові технології в освіті

• визнати величезну роботу, яку виконували вчителі, викладачі, науково-педагогічні працівники та інші працівники освіти, під час пандемії в умовах дистанційного навчання, щоб забезпечити якісну освіту протягом всього надзвичайного періоду; гнучкість, яку вони продемонстрували, адаптуючись до таких надзвичайних умов навчання для того, щоб відповідати потребам учнів, підтримувати та якнайкраще підготувати їх; та їхню відповідальність у цей надзвичайний час.

• поважати у всіх питаннях, що стосуються забезпечення освіти, професійну автономію вчительських кадрів як всеохоплюючий принцип, зокрема при поверненні від дистанційного до очного навчання в класних кімнатах;

• з огляду на це, визнати, що вчителі є незамінними, що соціальний аспект освіти відіграє ключову роль у розвитку учнів та їхньому благополуччі, і що дистанційна та онлайн-освіта не може та не повинна замінити очну освіту;

• розглянути вплив дистанційної освіти та цифрових навчальних практик на навантаження та робочий час працівників, а також на їхнє самопочуття та охорону праці, та забезпечити, щоб екстрена дистанційна освіта не зводила нанівець існуючі норми робочого часу;

• вирішити нагальні питання цифрового навчання освітніх працівників, як початкового, так і безперервного навчання, а також забезпечити необхідні державні інвестиції для безпечної, якісної, цифрової інфраструктури у навчальних закладах;

• розробити, консультуючись із профспілками освітян, всеохоплюючу політику, яка дозволить працівникам освіти відігравати вирішальну роль у подоланні цифрового розриву та забезпечить, щоб жоден учень не відставав через відсутність доступу до необхідних якісних цифрових матеріалів та навчання;

• утриматися від звернення, задля економії коштів, до приватних компаній для забезпечення навчальними цифровими матеріалами, щоб зберегти державну освіту незалежною від приватних інтересів;

Інклюзія та рівність в освіті під час і після кризи COVID-19

переконатися, що жоден учень чи вчитель не залишається поза освітою під час та після кризи COVID-19 через відсутність доступу до відповідних цифрових та комунікаційних інструментів та пристроїв або через певні особисті та/або соціальні бар'єри; нерівності у доступі до якісної освіти через соціально-економічне становище та географічну приналежність учнів не повинні ще більше зростати, а проблему цифрового розриву необхідно вирішувати;

• забезпечити, щоб заходи та політика щодо запобігання поширенню вірусу під час повернення до шкільної освіти та відновлення економічної активності в Європі враховували специфічні потреби уразливих соціальних груп, включаючи мігрантів та біженців, людей з обмеженими можливостями, неблагополучних у соціально-економічному відношенні груп, етнічних меншин та інших категорій та надавати їм цільову підтримку;

• гарантувати безпечне та сприятливе фізичне та соціальне середовище для навчання та роботи як під час дистанційного навчання, так і в школі;

• забезпечити рівний доступ усіх вчителів, науково-педагогічних працівників та інших викладацьких кадрів до підвищення кваліфікації з актуальних сьогодні питань та професійної підтримки, особливо стосовно інклюзивної освіти та оволодіння інструментами та методами дистанційного навчання з метою пом'якшення будь-яких негативних наслідків дистанційного навчання на освітянську спільноту та забезпечення якісної освіти для всіх;

• забезпечити врахування різних потреб чоловіків і жінок до того, як реалізовувати будь-які заходи з подолання пандемічної кризи, а також те, щоб економічний вплив цих заходів не поставив під загрозу гендерну рівність у сфері освіти та в суспільстві в цілому; не допустити зростаючого впливу економічних наслідків кризи COVID-19 на рівність та інклюзію у сфері освіти та у суспільстві в цілому;

реалізувати цілісний підхід до сфери освіти, спрямований на підготовку активних та відповідальних громадян, які усвідомлюють свої права, та дотримуватися принципів демократії, солідарності, рівності та недискримінації навіть у кризових ситуаціях;

Інвестиції в освіту

• захистити державне надання освітніх послуг та державне управління ними від впливу інвестицій та суб’єктів приватного сектору та збільшити державні інвестиції у якісну державну освіту для всіх на всіх рівнях як найкращий спосіб гарантування рівного доступу та забезпечення якісної освіти та навчання;

• посилити зусилля із забезпечення справедливості та розширення бази державних доходів за рахунок справедливих та прогресивних податкових систем, побудованих на принципі перерозподілу доходів, для фінансування державної освіти. Це включає забезпечення сплати компаніями справедливих податків там, де отримується прибуток, шляхом закриття податкових гаваней, боротьби з податковим шахрайством, ухиленням від сплати податків та впровадженням нових правил з метою зменшення фіскального демпінгу та фінансових спекуляцій по всій Європі та за її межами.

• терміново переглянути правила Пакту про стабільність та зростання, щоб забезпечити, що фіскальні правила ЄС не враховують інвестиції в державну освіту, навчання та наукові дослідження при розрахунку рівня дефіциту та боргів;

• зобов’язатися збільшити бюджет ЄС, щоб відповісти на виклики зростання нерівності у доступі до освіти та підтримати реалізацію фіскального потенціалу ЄС;

адаптувати багаторічні фінансові рамки ЄС до вирішення проблем зростання нерівності в доступі до освіти та освітніх можливостей, запровадити додаткове цільове фінансування для неблагополучних районів у багатьох країнах ЄС відповідно до принципів солідарності між країнами.

Як часто ви відвідуєте нас?